Back to series
READING:
Ezekiel 34: 11-16; 20-24
Listen to the sermon above.